Média

Okrasné cesnaky

Okrasné cesnaky

časopis Interier/exterier, VI/2011

Krása jarných cibuľovín

Krása jarných cibuľovín

časopis Záhrada & Bývanie, III/2011

Čaro tulipánov

Čaro tulipánov

časopis Interier/Exterier, V/2011

Moderné vodné prvky

Moderné vodné prvky

časopis Interier/Exterie, IV/2011

Moderné trendy v zah.dizajne

Moderné trendy v zah.dizajne

časopis Záhrada a Bývanie, I/2011

Kreatívne modelovanie priestoru

Kreatívne modelovanie priestoru

časopis Interier/Exterier, 03/2011