LandArt Festival, Estónsko 2005

                 V roku 2005 sme sa zúčastnili projektu Temporary Gardens - Kahe Vee Vahe, univerzity v Tartu /Estónsko/. Medzinárodného projektu sa celkovo zúčastnilo 30 tímov zo 16 krajín sveta. Zadaním bolo ideovo  stvárniť a podchytiť  priestor medzi dvomi vodnými plochami v duchu súčasnej záhradnej tvorby použitím land-artových postupov.

                  Pre zadanie bol kľúčovým areál podujatia,  rozprestierajúci sa na malom polostrove medzi dvoma riekami. Celé podujatie vychádzalo z konceptu Land-artovej tradície a súčasnej záhradnej a krajinárskej tvorby.V duchu zadania bola stvárnená naša inštalácia zo stohov skosenej trávy a rákosia. Nasledujúce dva dni  niesla názov Červené kužele. Naša inštalácia bola formálna, moderná  záhrada pravouhlých geometrických tvarov, zasadená do prírodného prostredia. Dominantné červené kužele v nej hrajú rolu mimoriadnych  vývojových míľnikov. Tie predstavovali akési extraterestriálne formy pripomínajúce akoby červené morské sasanky, ktoré vystupujú na súš medzi dvoma vodami a kolonizujú pevninu. Voda je veľmi homogénne prostredie s pozoruhodnými organizmami. Rovnako ako pri zrode života, ktorý začal vo vode a vystúpil na pevninu tieto pozoruhodné kreatúry vystupujú na pevninu. Na pevninu medzi vodou a vodou - Kahe Vee Vahe.

Landart festival v skratke:

  • Miesto festivalu :  Anne meadow, Tartu, Estónsko
  • Dátum konania   : 27. – 29. 7. 2005
  • Zúčastnené krajiny : Austrália, Argentína, Čína, Estónsko, Fínsko, Lotyšsko, Litva,  Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Taliansko a USA.
  • Počet účastníkov :  102
  • Porota:  Krajinný architekti: Daniel Sprenger a Marc Pouzol z Nemecka, Andres Levald a Toomas Muru z Estónska,

           Architekti :  Tiit Sild a Katrin Koov z Estónska a Alex van de Beld z Holandska