Medzinárodná výstava kvetov Flóra 2008

                 V roku 2008 sme sa po prvýkrát prezentovali našu firmu na medzinárodnej výstave kvetov  v Bratislave. Expozícia firmy zaujala a mala pozitívny ohlas. Získali sme ocenenie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a množstvo cenných kontaktov.

                 Kompozíciu výstavnej záhrady sme podriadili myšlienke o vytvorení priestoru, ktorý by bol v maximálnej miere otvorený návštevníkom. Záhrada bola prístupná z dvoch vstupných bodov a poskytovala prostredníctvom zabudovaných lavičiek dostatok priestoru pre posedenie a oddych. Na našu radosť návštevníci v plnej miere pochopili myšlienku a podstatu záhrady a nebáli sa odpočinúť si v nej.