Séria prednášok 2008 - 2009

                 V roku 2008 sme sa vrátili na našu Alma Mater, kde sme prednáškami nadviazali na prebiehajúci medzinárodný LandArt festival, organizovaný fakultou Záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

                 Téma prednášok sa niesla v znamení moderných stavebných materiálov a súčasného záhradného dizajnu doma a v zahraničí. Priateľská atmosféra prednášok bola zárukou užitočnej výmeny informácií medzi prednášajúcimi a študentmi, ktorí touto cestou mali možnosť nahliadnuť do zákulisia nielen samotného projektovania, ale aj realizačných prác počas výstavby záhrad.