Portfólio

Kvetinová záhrada

  • Galéria

Kvetinová záhrada

              Presťahovanie sa za prácou rodiny často rozdelí desiatkami či stovkami kilometrov. A tak neraz rodičia nasledujú svoje deti a vnúčence, čo sa stalo i v tomto prípade. Novostavbu nechali investori postaviť pre svojich rodičov, aktívnych seniorov. Dostatočne veľký pozemok umožnil vzniknúť atraktívnej a sebaistej záhrade, v ktorej sa podarilo vyjadriť a skĺbiť sny a požiadavky domácich do harmonického a vizuálne atraktívneho celku.

Plynulo prepojené

            Záhrada je  rozdelená do troch výškových úrovní. V hornej, pri dome, bolo treba vyriešiť vstup do garáže. Tá je dosť nešťastne situovaná v strede rodinného domu a cez celý dvor vedie príjazdová cesta pre auto. Veľa na záhradnú úpravu tu nezostalo, iba okolie terasy a úzky pás výsadby. V zóne o niekoľko schodov nižšie sa otvára hlavný záhradný priestor, ktorý je rodinou intenzívne využívaný. Snúbi sa tu relaxačná, spoločenská a estetická funkcia.“ Príjemnú atmosféru dotvárajú bohaté kvetinové výsadby. Z jednej strany sa o bazén opiera záhon množstvom rôznych trvaliek, krov a okrasných tráv, z druhej chodník. Za ním si našla miesto malá trávniková plocha, tiež obkolesená výsadbou. „Najnižšia časť je celá úžitková. Domáci tu pestujú veľké množstvo zeleniny a ovocia a chovajú hydinu. Všetky tri úrovne sú plynule prepojené, všetky funkcie sú akceptované a priznané.“

S bohatými výsadbami

                  Skôr, než sa pristúpilo k realizácii, odviezla sa suť a priviezla kvalitná ornica, ktorá je pre pestovanie základ.  Celá záhrada je automaticky zavlažovaná, vrátane úžitkovej časti s kvapkovou závlahou. Okrem atraktívnych záhonov vidieckeho typu s prevahou vyšších trvaliek ako sú rudbekia, echinacea, čistec byzantský, monarda a alchemilka, tu našli miesto i stromy. Stromoradie v hornej časti vzniklo výsadbou bielo kvitnúceho hlohu, v úrovni bazéna sú zas jarabiny, oba kultivary s relatívne malými korunami. Aj úžitkových rastlín je tu veľa, najmä v časti na to určenej. Počas týždňa sa o záhradu starajú rodičia – seniori, cez víkend, keď sa stretne celá rodiny, i oni pridajú ruku k dielu.