Exkluzívna záhrada

  • Pôvodný stav

  • Projekt

  • Vizualizácia

  • Galéria

   

                Koncept domácej dovolenky v prostredí vlastnej záhrady má korene v austrálskom záhradnom dizajne. Teplé austrálske podnebie umožňuje vytvoriť multifunkčné záhradné kompozície ponúkajúce  celoročný relax a zábavu. Základným prvkom takýchto záhrad býva obyčajne bazén, alebo vodný prvok, na ktorý sa napájajú ostatné vybavenosti. Dôležitú úlohu zohráva záhradný prístrešok, v ktorom je umiestnené kuchynské zázemie a prvky exteriérovej obývačky. Rastlinná výsadba v takto koncipovaných záhradách je veľmi dôležitá, netvorí však ústredný prvok. Tvorí akúsi kulisu, na ktorej vyniknú jednotlivé prvky slúžiace oddychu.

           Záhrada inšpirovaná austrálskym konceptom v slovenských podmienkach síce nie je využiteľná 12 mesiacov v roku, ale cez to všetko ponúka alternatívu k dovolenke pri mori. Relaxačný bazén, palubovka pre slnenie, detská zóna s hojdačkou, šmykľavkou a  trampolínou, úžitková mini záhrada a posedenie pod prístreškom sú hlavnými prvkami,  ktoré architekt do záhrady vkomponoval. Ústredným prvkom je prístrešok, pod ktorým sa sústredilo všetko technické a funkčné vybavenie záhrady. Vedie k nemu hlavná kompozičná os vedená od terasy  rodinného domu. Na ňu sa kolmo napája vedľajšia os, pohľadovo vedúca od bazénu a prístrešku k detskej zóne. Pravouhlá kompozícia s čistými líniami umožnila prvky v záhrade harmonicky skombinovať a plochu opticky nebúrať.

            Rastlinnú výsadbu tvorí  zaujímavá kombinácia domácich a cudzokrajných rastlín. Dominujúca trvalkovo-trávová výsadba tvorí nízky porast, farebne a veľkostne premenlivý v priebehu roka. Zvolili sa rastliny s jemnou textúrou ako napríklad kavyľ, šalvie, levandule, santolíny či rôzne aromatické bylinky. Z nich bodovo vykúkajú fakľovky a juky, ktoré v budúcnosti ozvláštnia celú výsadbu svojím zaujímavým habitom a kvetenstvom. Dominantnými rastlinami sú exoticky vyzerajúce Albízie, ktoré dotvárajú celkový charakter záhrady.

 

Záhrada v skratke:

Lokalizácia: Bratislava                   Plocha záhrady: 1008 m2                         Rok výstavby: 2012                   Dĺžka výstavby: 4 mesiace