Líniová záhrada

  • Pôvodný stav

  • Projekt

  • Galéria

                 Kompozičné rozmiestnenie prvkov a ich nekonfliktné napojenie na rodinný dom je najdôležitejšou úlohou pri projektovaní.   Výber priestorotvorných elementov sa musí podriadiť nielen fantázii majiteľov, ale predovšetkým možnostiam, ktoré daný priestor ponúka. Umiestnenie jednotlivých prvkov musí mať svoju logiku a opodstatnenie. Správnym zosúladením funkcií totiž dokážeme vytvoriť zaujímavé kompozície, ponúkajúce nekonvenčné možnosti pre oddych a zábavu.

                Pri projektovaní Líniovej záhrady sme vychádzali z umiestnenia rodinného domu a garáže. Celá kompozícia záhrady vychádza z línií týchto stavieb, prispôsobuje sa im a komunikuje s nimi. Čisté línie a  kolmice umožnili priestor opticky nebúrať, ale podporiť jeho dĺžku a hĺbku. Centrálne trávnikové plochy orámované a predelené dlažbovými obrubami hraničia s výsadbou v záhonoch, ktorá je umiestnená jednak po obvode pozemku a jednak obopína z troch strán rodinný dom, vďaka čomu je stavba ponorená vo výsadbe. Neprekomplikovaná kompozícia umožňuje jednoduché kosenie a údržbu záhrady. Aby v záhrade neprevažovala dláždená plocha, na príjazd do garáže sme použili drvený kameň krémovej farby, vďaka čomu má záhrada prírodnejší charakter. K drobným stavbám patrí ohnisko, do ktorého opticky  vyúsťuje hlavná kompozičná os vedená  od terasy.  Rastlinnej výsadbe dominujú trvalkovo - trávové zosadby, ponúkajúce celoročnú premenlivosť a farebnosť.

 

Záhrada v skratke:

Lokalizácia: Slovenský Grob                       Plocha záhrady: 590 m2                     Rok výstavby: 2011