Magnóliová záhrada

  • Pôvodný stav

  • Projekt

  • Vizualizácia

  • Galéria

Magnóliová záhrada      

             Projekt magnóliovej záhrady vznikol v úzkej spolupráci s majiteľmi, ktorí aktívne vstupovali do procesu realizácie a svojimi nápadmi prispievali k celkovému riešeniu záhrady. Prvoplánová myšlienka bola osadiť  priestor množstvom kultivarov obľúbenej magnólie, ktorej výsadba by sa prelínala celou záhradou.  K tomu, aby tieto  solitérne kry vynikli a navzájom sa počas kvitnutia nepotláčali sme potrebovali v záhrade vytvoriť zaujímavé body, ktoré by ich vo výsadbe vyzdvihli.  Neobvyklou geometrickou kompozíciou sa nám podarilo vytvoriť zaujímavý priestor, plný kriviek a výbežkov, do ktorých sme solitéry osadili. Celá kompozícia je riešená podobným princípom, ako pôdorys rodinných domov. Snažili sme sa vytvoriť oddelené celky (izby), ktoré by reprezentovali jednotlivé funkcie a popri tom tieto celky rozumne a funkčne poprepájať. Záhrada ponúka množstvo zákutí, zaujímavých pohľadov a priehľadov. K najzaujímavejšej časti záhrady patrí úžitková biozáhrada, ktorej netradičné - okrasné riešenie vytvára zaujímavý kompozičný element. Uprostred úžitkovej časti je osadený ostrov byliniek a aromatických rastlín pre kuchynské potreby. Okrasná časť plynule prechádza do úžitkového sadu, v ktorom našlo svoje miesto množstvo solitérne či skupinovo vysadených ovocných stromov.

            Rastlinná výsadba vznikla spontánnou selekciou rastlín majiteľmi v spolupráci s našou dvornou trvalkárkou. Kombinácia jarných cibuľovín, trvaliek a okrasných tráv vnáša do záhrady celoročnú premenlivosť, sýte farebné divadlo a zaujímavé výškové členenie. Kostrovými krami záhrady sa stali globózne krušpány, ktoré sa ešte viac snažia v záhrade podporiť šialenú kompozíciu a geometricky dotvoriť priestor.

            Magnóliová záhrada cez všetku svoju geometrickú strohosť ponúka ladné prírodné krivky, zaujímavé zákutia a množstvo otvoreného priestoru pre pocit voľnosti a vzdušnosti. Majiteľom v budúcnosti poskytne nielen množstvo zaujímavých scenérií, ale aj ovocia a zeleniny, ktoré sú z nášho pohľadu tak isto dôležité, ako samotné okrasné rastliny.

 

Záhrada v skratke:

Lokalizácia záhrady: Slovenský Grob, Slovensko                Plocha záhrady: 1000 m2                     Rok výstavby: 2011

Dĺžka výstavby:          2 mesiace