Nenáročná záhrada

  • Pôvodný stav

  • Projekt

  • Vizualizácia

  • Galéria

Nenáročná záhrada

                Hneď  na úvod musíme sklamať a vyviesť z omylu každého, kto si myslí, že existuje niečo také ako záhrada bez údržby. Tak ako neexistuje bez údržbový dom, auto či nábytok i záhrada vyžaduje určitú mieru údržby. Táto však v porovnaní s klasickými záhradami má na čas investorov podstatne menšie nároky. Je to dané hlavne tým, že v záhrade úplne absentujú trávnaté plochy, ktoré sú na údržbu najnáročnejšie. Údržba v tejto malej, dizajnovej záhrade spočíva v jarnom preriedení a vyčistení porastov a sporadickom vytrhaní burín. Nízke živé ploty z krušpánov sú pomaly rastúce, stačí ich zostrihať raz do roka. Celá údržba záhrady je preto časovo nenáročná. Ako náhradu za trávnik sme zvolili skalničkové koberce, ktoré sú osadené v špeciálnom substráte. V kombinácii s betónovými šľapákmi utvárajú zaujímavú šachovnicu pretavenú do pôdorysu záhrady. Ako kostrovú drevinu sme zvolili nenáročný javor poľný v zaujímavej viackmennej podobe. Dizajnovo riešené prvky ako bazén, prístrešok s prvkami exteriérových kuchýň, bohaté bylinkové záhony či jednoduchá úložňa dreva robia túto záhradu veľmi komfortnú a praktickú. Výborná spolupráca so skvelými majiteľmi priniesla na svet zaujímavú kompozíciu, ktorá je ľahko čitateľná a oku lahodiaca.

 

Záhrada v skratke:

Lokalizácia: Mariánka                                       Plocha záhrady:  350 m2                                                Dĺžka realizácie: 2 mesiace