Rezidenčná záhrada

  • Pôvodný stav

  • Projekt

  • Vizualizácia

  • Galéria

Rezidenčná záhrada

                    Náš doposiaľ technicky najnáročnejší projekt sa niesol v znamení výbornej komunikácie s investorom. Ten totiž od začiatku vedel, o aký dizajn má záujem a ako si predstavuje finálnu podobu svojej záhrady.  To vo veľkej miere uľahčilo celý priebeh realizácie, ktorá bola náročná nielen z logistického, ale i časového hľadiska. Celý proces výstavby technicky najnáročnejších prvkov mala pod palcom stavebná firma, ktorá zároveň dokončovala stavbu domu. Na realizácii sa naraz spolupodieľali viacerí subdodávatelia, ich vzájomné zladenie bolo preto kľúčové. Vďaka rozumnému plánovaniu a dôslednému stavebnému dozoru sa však podarilo vyhnúť väčším konfliktným situáciám a záhradu sa podarilo úspešne dokončiť. V prvej etape realizácie sa na mieru vyrobenými betónovými prefabrikátmi vytvarovali jednotlivé úrovne záhrady. V spolupráci s externým dodávateľom sa najprv realizovala navážka ornice do jednotlivých úrovní. Naša firma súbežne s výstavbou a navážkami realizovala hutnenie navozených vrstiev, betónovanie obrúb, šľapákov, inštalovala automatickú závlahu, hlavné elektroinštalačné rozvody, ako aj pripravovala záhony na výsadbu bohatého rastlinného materiálu. V druhej etape sa položili trávnikové koberce, doladili  jednotlivé detaily a záhrada sa odovzdala do užívania. Vrelá vďaka patrí rozvážnemu investorovi a jeho skvelej rodine, ktorá trpezlivo prečkala všetky nástrahy náročnej realizácie.

 

Záhrada v skratke:

Lokalizácia: Bratislava                                               Plocha záhrady: 1000 m2                                              Dĺžka výstavby: 5 mesiacov