Scénická záhrada

  • Pôvodný stav

  • Projekt

  • Vizualizácia

  • Galéria

                  Kompozičné rozmiestnenie prvkov a ich nekonfliktné napojenie na rodinný dom je najdôležitejšou úlohou pri projektovaní.   Výber priestorotvorných elementov sa musí podriadiť nielen fantázii majiteľov, ale predovšetkým možnostiam, ktoré daný priestor ponúka. Umiestnenie jednotlivých prvkov musí mať svoju logiku a opodstatnenie. Správnym zosúladením funkcií totiž dokážeme vytvoriť zaujímavé kompozície, ponúkajúce nekonvenčné možnosti pre oddych a zábavu. Pri projektovaní Scénickej záhrady sme museli v prvom rade vyriešiť umiestnenie voliéry a psieho výbehu. Umiestnením voliéry do rohu pozemku s prepojením na  výbeh po obvode záhrady sme umožnili voľný pohyb  po celej dĺžke riešenej plochy. Zakrytá pergola s okrasným bazénikom na chov rýb v tesnom napojení na príjazd pre autá končí zoznam prvkov, ktoré sme do záhrady dokázali vtesnať. Ich prepojenie je však logické a nekonfliktné.  Pergola ponúka krásny výhľad do celej záhrady. Smelá fialová farba udáva celkovú atmosféru záhrady a je krásnou kulisou vysadených rastlín.

Nakoľko vzdialenosť medzi sídlom našej firmy  a miestom realizácie bola príliš veľká, majitelia sa rozhodli pre výstavbu vo vlastnej réžii. Treba podotknúť, že  s realizačnými prácami sa popasovali naozaj skvelo a tvrdou, vlastnou prácou sa dopracovali ku krásnej a do detailov prepracovanej záhrade. Spolupráca pokračovala výberom a výsadbou rastlín, ktoré sme majiteľom do záhrady vysadili.

 

Záhrada v skratke:

Lokalizácia: Kláštor pod Znievom                                          Rok výstavby: 2009                                          Dĺžka výstavby: 2 mesiace