Toskánska záhrada

  • Pôvodný stav

  • Projekt

  • Galéria

 

                 Rodinný dom postavený v  Toskánskom duchu je lokalizovaný v malebnom  prostredí Kláštorských lúk nad dohľad od národného parku Veľká Fatra. Priestor  ponúkal scenérie, ktoré sa každý deň do záhrady vpašovať len tak nedajú. Výhľady a priehľady do okolitej nádhernej prírody boli práve to, čo túto záhradu urobili unikátnou a neopakovateľnou zároveň.  Architektúra domu, dizajn záhrady a  Genius Loci, - duch či atmosféra miesta, je inde neopakovateľná - jedinečná. Kompozícia záhrady je pritom  veľmi jednoduchá, rozdelená do dvoch na seba napojených ucelených celkov. Horná časť -  okolie domu sa snaží čo najviac prispôsobiť sa rodinnému domu. Komunikácie logicky prepájajú  najdôležitejšie body a umožňujú plynulý prechod medzi nimi . Spodná úroveň je naopak riešená prírodne krajinársky.  Dominujú v nej  jednoduché geometrické obrazce, línie, krivky.  Prechod medzi dvoma úpravami je plynulý, tak isto, ako aj optický prechod do okolitej krajiny. 

Záhrada vznikala na základe nášho projektu pod taktovkou domáceho pána i externých dodávateľov. Naša spolupráca pokračovala výberom, dodaním a vysadením  rastlinného materiálu, mulčovaním záhonov a dokončovacími prácami.

 

Záhrada v skratke:

Lokalizácia: Kláštor pod Znievom                                         Rok výstavby: 2009                                              Dĺžka výstavby: 4 mesiace