Tropické útočisko

  • Pôvodný stav

  • Projekt

  • Vizualizácia

  • Galéria

                   Malé záhrady veľakrát vyžadujú netradičné kompozičné členenie. Východiskom pri projektovaní môže byť  napr. zmena uhlu rastra záhrady, ktorým dokážeme plochu nielen opticky zväčšiť a umiestniť množstvo prvkov v tesnom napojení na obytný dom. V  prípade záhrady tropického útočiska sa zvolil 45 stupňový raster, od ktorého sa odvíja celkové členenie a umiestnenie prvkov záhrady. Majitelia chceli vniesť do svojej exteriérovej obývačky čo najviac elementov, ktoré by im spríjemňovali pobyt v záhrade.  Ich  rozmiestnenie preto vyžadovalo logické a nekonfliktné usporiadanie. Modré  múriky zladené s mozaikovým obložením bazénika ponúkajú zaujímavú a netradičnú kulisu pre rastliny,  ovplyvňujúc celkový charakter záhrady.

 

Záhrada v skratke:

Lokalizácia: Drogheda, Írsko                        Plocha záhrady: 52 m2                        Rok založenia: 2007                        Dĺžka výstavby: 2 týždne