Záhrada na kopci

  • Pôvodný stav

  • Projekt

  • Vizualizácia

  • Galéria

          Majiteľka záhrady, ktorá mala hlavné slovo pri konzultáciách so záhradným architektom mala od začiatku jasno vo svojich predstavách a nárokoch, ktoré chcela do svojej záhrady pretaviť. Aj vďaka tomu vznikol ucelený projekt záhrady, ktorý sa počas výstavby záhrady modifikoval len minimálne. Samotný svahovitý terén veľa možností na úpravu nedával, preto bolo dôležité čo najjednoduchšie prepojiť jednotlivé zóny záhrady a  jednotlivé prvky v nej zladiť s fasádou rodinného domu. Celou záhradou sa vinie rustikálny (tehlový) motív, ktorý však oživuje kontrastná jednoduchosť, čistota a nadčasovosť liateho betónu. Samotné rastliny sú vyberané s dôrazom na moderný - vidiecky charakter úpravy. Vyberali sa liečivé, aromatické, dlhokvitnúce trvalky v kombinácii so vždyzelenými krušpánmi a vavrínovcami.  Záhrada je skvelým miestom pre detstké hry, pasívny či aktívny pohyb.

                Rodinné domy a záhrady osadené v svahovitom teréne a sú vždy obrovskou výzvou nielen pre projektantov, ale i pre realizačnú čatu. Výstavba záhrad na svahovitom teréne je vždy akosi komplikovanejšia a náročnejšia. Samotný projekt  už preto  v počiatkoch musí zohĺadniť možnosti "prísunu materiálov".  Jednotlivé stavebné postupy, musia byť od začiatku koordinované, všetky súčasti a komponenty záhrady (závlaha, elektroinštalácia atď.) musia byť priebežne osádzané, inštalované. Ináč sa vďaka terénnym rozdielom realizácia zbytočne komplikuje a predražuje. Je preto dôležité, aby stavebné práce boli koordinované a dozorované celý čas aj záhradným architektom.


Záhrada v skratke:

Lokalizácia: Bratislava                    Plocha záhrady: 800 m2                     Rok výstavby: 2014                      Dĺžka výstavby: 3 mesiace